وبلاگ بیتکوین ایران جهت معرفی و نقد و بررسی بیتکوین و استخراج بیتکوین و روش های کسب بیتکوین رایگان و ... ساخته شده است .